O Ośrodku

Dao - oznacza drogę rozwoju
Yang - to aktywne działanie

Ośrodek Dao Yang został założony przez Macieja Stawickiego w 2001 roku. Ośrodek powstał, by promować kulturę chińską oraz nauczać możliwości rozwoju na podstawie różnych sztuki Państwa Środka. Naszym celem jest przekazywanie możliwości jakie niesie ze sobą wiedza i praktyka wschodu. Pomagamy odkryć drzemiące w każdym siły i otwieramy każdego na poznawanie, odkrywanie oraz kształtowanie zdrowego i lepszego życia.
W Ośrodku Dao Yang nauczamy chińską sztukę Tai Chi Chuan, wykonujemy masaże chińskie oraz prowadzimy wykłady motywacyjne w oparciu o tamtejszą filozofię.

Całość nauk zaczerpnięta została ze spuścizny chińskich Mistrzów, którzy przekazywali wiedzę z zakresu doskonalenia ciała i umysłu. Wszelkie praktyki nauczane przez Ośrodek poparta jest wieloletnią praktyką oraz studiowaniem tekstów filozoficznych.

Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe w postaci opracowań, e-booków i nagrań wideo. Opracowane pomoce doskonale łączą się z całością poznawanego podczas zajęć materiału . Dzięki temu uczestnik może w zaciszu swojego domu powtarzać wszystko, czego nauczył się na treningu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz