Polityka prywatności - przetwarzanie danych osobowych RODO

Witajcie.

Moją misją jest pomagać wszystkim w osiągnięciu równowagi i zdrowia poprzez ćwiczenia Tai Chi. 
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Polityka prywatności - przetwarzanie danych osobowych RODO

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem danych osobowych jest firma Dao Yang Maciej Stawicki, os. Włókniarzy 3/8, 58-260 Bielawa.
W jaki sposób możesz się skontaktować w sprawie swoich danych osobowych? Możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem: info@daoyang.pl
Do jakich celów przetwarzane są Twoje dane osobowe? Twoje dane wykorzystywane są w celu wysyłania materiałów szkoleniowych, administracyjnych i marketingowych związanych z działaniem Dao Yang. Charakter podania danych jest dobrowolny. 
Przetwarzamy Twoje dane:  
a). W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacji dotyczących współpracy z nami. W takiej sytuacji będziesz proszony o adres e-mail, adres korespondencyjny lub imię.  W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody. B) W celach statystycznych i analizy naszej działalności. c) W celu realizacji przepisów prawa. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania firmy. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Przez jaki okres przetwarzane są Twoje dane osobowe? Dane przetwarzane są do momentu zgłoszenia o tym fakcie mailowo.
Komu będą przekazywane Twoje dane?
Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane wyłącznie przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. firmy kurierskiej, biuru księgowemu). W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
Twoje nowe prawa Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.
Czy Twoje dane będą profilowanie? Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. Jeśli chcesz wycofać wszystkie zgody marketingowe, które dotychczas nam udzieliłeś, wyślij do Nas maila na adres info@daoyang.pl wpisując STOP.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz