Nasz szkoła

Dao - oznacza drogę rozwoju
Yang - to aktywne działanie

Szkoła Dao Yang została założona przez Macieja Stawickiego w 2000 roku, by nauczać Tai Chi Chuan stylu Yang oraz by promować filozofię chińską. Celem Szkoły jest przekazywanie możliwości jakie niesie ze sobą wiedza i praktyka wschodu. Pomagamy odkryć drzemiące w każdym siły i otwieramy każdego na poznawanie, odkrywanie oraz kształtowanie zdrowego i lepszego sposobu życia.

Całość nauk zaczerpnięta została ze spuścizny chińskich Mistrzów, którzy przekazywali wiedzę z zakresu doskonalenia ciała i umysłu. Wszelkie praktyki nauczane przez Szkołę poparta są wieloletnią praktyką.

Nauczamy autorskich form Tai Chi zgodnie z własnym i sprawdzonym systemem nauczania. Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe w postaci opracowań, e-booków i nagrań wideo. Opracowane pomoce doskonale łączą się z całością poznawanego podczas zajęć materiału . Dzięki temu uczestnik może w zaciszu swojego domu powtarzać wszystko, czego nauczył się na treningu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz