Terapia ruchem, oddechem i energią

Równowaga, świadomość i relaks poprzez ruch, myśl i oddech.

Ścieżka rozwoju

Poniżej prezentujemy plan rozwoju naszych studentów. Każdy ma możliwość nie tylko poznawania wiedzy, lecz również wejścia na etap nauczania Tai Chi. Jeżeli student ma predyspozycje i chęć zostania Nauczycielem w Naszej Szkole, ten program pozwoli na otrzymanie wszelkich elementów do zrealizowania się w nowej roli. Nauczamy od podstaw stopniowo wprowadzając przyszłego Instruktora na drogę jeszcze głębszej wiedzy, cięższej pracy, ale i większej satysfakcji i przyjaźni.

5-cio letnia ścieżka rozwoju studenta Szkoły Dao Yang:

1 rok – student 1 roku
2 rok – student 2 roku
3 rok – student 3 roku

4 rok – Młodszy Asystent Dao Yang
Młodszym Asystentem można zostać po zdaniu egzaminu, na którym student musi wykazać się znajomością wiedzy i praktyki z przedziału 3 lat nauki.
Młodszy Asystent może prowadzić w obecności instruktora rozgrzewkę, ćwiczenia rozciągające, masaż końcowy oraz asystować przy demonstracji podczas zajęć.
Od tego etapu Młodszy Asystent uczestniczy w zajęciach w tradycyjnym stroju Tai Chi. 
Młodszy Asystent w trakcie studiów otrzymuje podczas zajęć indywidualne wskazówki dotyczące doskonalenia Tai Chi oraz prowadzenia grup Tai Chi.

5 rok – Starszy Asystent Dao Yang
Starszym Asystentem można zostać po zakończeniu rocznej praktyki, jako Młodszy Asystent. Wejście na poziom Starszego Asystenta tożsame jest ze znajomością zaawansowanej wiedzy Tai Chi z przedziału 4 lat oraz umiejętnością podstawowych zasad prowadzenia zajęć Tai Chi.
Starszy Asystent może prowadzić w obecności instruktora elementy z poziomu Młodszego Asystenta, wykonywać podczas zajęć formę na środku razem z Nauczycielem oraz prowadzić samodzielnie trening w wymagających tego sytuacjach oraz elementy treningu na prośbę Nauczyciela.
Starszy Asystent w trakcie 5-go roku jest pod opieką Nauczyciela stając się prywatnym uczniem. Związane jest to z możliwością indywidualnego doskonalenia pod okiem Nauczyciela, wspólne ćwiczenia rozszerzonych elementów oraz poznawanie dalszej wiedzy. W tym czasie Starszy Asystent otrzymuje również wiedzę z zakresu prowadzenia samodzielnie zajęć grupowych. Koniecznością w tym roku jest również uzyskanie państwowej legitymacji instruktorskiej uprawniającej do prowadzenia zajęć.

Instruktor Dao Yang
Instruktorem Tai Chi można zostać po 5-cio letniej nauce oraz zdanym egzaminie instruktorskim w obecności Sifu i Nauczyciela prowadzącego. Egzamin obejmuje znajomość teorii oraz praktyki z przedziału 5-cio letniej nauki. Po zdanym egzaminie Starszy Asystent otrzymuje Certyfikat instruktorski uprawniający do nauczania autorskiego systemu Tai Chi Szkoły Dao Yang. Certyfikat wydawany jest na 1 rok i odnawiany jest co roku.
Instruktor może prowadzić własną grupę Tai Chi w ustalonym miejscu oraz otrzymuje wszelkie niezbędne informacje dotyczące prowadzenia grup oraz nadal poznaje kolejne elementy sztuki Tai Chi pod okiem Nauczyciela.

Kolejne lata - Nauczyciel Dao Yang
Po 5 latach prowadzenia grupy Instruktor może ubiegać się o wejście na poziom Nauczycielski tożsamy z otrzymaniem dożywotniego Certyfikatu, rozszerzeniem zasięgu prowadzenia grup Tai Chi oraz indywidualnego kontaktu z Nauczycielem i Sifu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz